Author: Prasanta Meher

Hi, I am Prashant Kumar Meher Staying in Dubai but passionate about my culture and literature.

“ମୁଇଁ ମାମିତା କହୁଛେ”

“ମୁଇଁ ମାମିତା କହୁଛେ” ମୁଇଁ ମାମିତା କହୁଛେ ଉପରୁ ଥାଇ କୋଶଳର ଲୋକ କେ କରୁଛେ ଜୁହାର ମାରି ଦେଲ ସିନେ, ଜାଳି ଦେଲ ସିନେ, ମୋର…

ଗାଁ ର ଜନ

ଏ ସହର ର ଜନ ଟା କେତେ ଦେଖାସୁ ତୋର ଉଜାଲା ପନ ଟା ସେ ଗାଁ ର ଗୁରି କେ ଦେଖିଛୁ ଯଦିର ସରି ହେବୁ…

ସତ ସତ ତିରବାର ସତ

““ ସତ ସତ ତିରବାର ସତ ମୁଇ କରୁଛେ କିରିଆ, ବଇଠା ଟେ ଯଦି ହେମି କରମି ଚାରହି ଦିଗ କେ ଉକିଆ || ଫୁଲ ଟେ…

ଭଲ ଲାଗସି

ଭଲ ଲାଗସି ଭଲ ଲାଗସି ଫୁଟଲା ଫୁଲନୁ ଅଧ ଫୁଟା କଢ଼ୋ କସି ଭଲ ଲାଗସି ବଡ଼ ଲୋକ କଥା ନୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ର ପଦେ…

ପରକୁତି ମାନେ ଦଶହରା

ପରକୁତି ମାନେ ଦଶହରା ଦୁଲ ଦୁଲ ହଇ ବାଜଲା ନିସାନ ଡୁଲକି ଗଲା ବଜା ଦଶହରା ମାସ ଆଏଲା ମାଡି ହେବା ର ମାଁ ର ପୂଜା…

ଦିନେ କା ଦେଖଲି ମୁଇ 

ଦିନେକା ଦେଖଲି ମୁଇ ଖବର କାଗଜ ର ଆଗଡେ ଛପା ଫଟୁ ଟେ ଥିଲା କଲା ଝିମ ଝିମ ହଇ….. ଭଳି କିଏ ରେ କଲା କୁଇଲି…

ଜୀବନ

ଇ ଜୀବନ ର ଗୁପା ଗୁନ୍ଦଲା ଭାଗ ଦଉଡ଼ ଭିତରେ ମୁଇଁ ଟି କେ ରହି ଯାଏସି, ଛନେ ଥାବେ ବସି ଯାଏସି, ନିଜର ଜୀବନ କେ…

ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ

ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର…

error: Content is protected !!