Category: Poem

ମରଣର୍ ତିହାର୍

ମରଣର୍ ତିହାର୍ • ଆଶୁତୋଷ ମନୀଷ ————————————————- ଇ ମରଣ୍ ମାନେ ଭି ଗୁଟେ ତିହାର୍ ହଉନ୍ ନଁ !! ନାଁ-ଗାଁ-ଲୋକ୍ ବାକ୍ ସମ୍‌କୁ ମୁର୍‌ଛି ଦେବାର୍…

ମଞ୍ଜି

ରାଏଜ୍‌ ଭାଗ୍‌ବଁଟା କରି ଭିନେବଁଟା ହେଲେ କୌରବ୍‌ ଆରୁ ପାଣ୍ଡବ୍‌, କୌରବ୍‌ମାନେ ନେଲେ ହସ୍ତିନାପୁରୀକେ ପାଣ୍ଡବ୍‌ମାନେ ନେଲେ ଖାଣ୍ଡବ୍‌॥୧॥ କୌରବ୍‌ମାନେ ପାଏଲେ ଗୁଦାଲି ଆମ୍‌କେ ପାଣ୍ଡବ୍‌ମାନେ ଧର୍‌ଲେ…

ମାଁ

ଖଟେଁ ବସେଇକରିଁ ଗଙ୍ଗୋ ଚି… ଗାଧି ଗଲେଁ କୁରୋବାଲୋ, ଖାଏଲା ବେଲ୍‌କେ ଗୁଲୁବାଟୁ କରିଁ ଖୁଏଇଦେସି ପଲୋପଲୋ। ଶୁଖାଥିଁ ଶୁଏଇ ଉଦାଥିଁ ଶୁଇସି ରାଏତ୍‌ ସଏର୍‌ତା ଚେତି,…

ଭାଗ୍‌

ତୋର୍ ଭାଗେଁ ସୁଖର୍ ସପନ୍, ମୋର୍ ଭାଗେଁ ଦୁଖର୍ ଭରନ୍। ତୋର୍ ଭାଗେଁ ଖଣ୍ ଖିର୍‌ସା, ମୋର୍ ଭାଗେଁ ସୁଖା ଅଏର୍‌ସା। ତୋର୍ ଭାଗେଁ ଖିରି,ପୁରି, ମୋର୍…

ବୈଶାଖ୍‌ ମାସ୍‌

ଟାଏଁ ଟାଏଁ ଟାଏଁ ବଢ଼୍‌ଲା ଖରା ଆଏଲା ବୈଶାଖ୍‌ ମାସ୍‌, ମହ ମହ ମହ ଝାର୍‌‌ ପତରା ମତାଲା ମହୁଲର୍‌ ବାସ୍‌। ଦଅଁ ଦଅଁ ଦଅଁ ପୁଡ଼୍‌ଲା…

ଭକୁଆ

ଭକୁଆ ***** ଦିନେ ଲଙ୍କାପତି ମାରୀଚର୍‌ ଆଗ୍‌କୁତି ଯାଇକରି ହେଲା ଠିଆ, କହେଲା ଯେନ୍‌ କଥା ଘୁରିଯିବା ମଥା ମାରୀଚ୍‌ ହାରିନେଲା ହିଆ॥୧॥ ବଏଲା, “ରେ ମାରିଚ୍‌!…

ଉଧା

ମାନୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ୍‌ ହେଇ ମରନ୍‌ ମୁଛନ୍‌ ମାନ୍‌ ସରୋବର୍‌ ଖଡ଼ିଁ, ଜଙ୍ଘର୍‌ ହାଡ଼େଁ ହାଡ଼େଁ ଭୀମର୍‌ ଗଦା ମାଡ଼େଁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁହୁଁମାଡ଼ିଁ॥୧॥ ଛିନାଛକା ଦେଖି ଏକ୍‌ଲା ଲୁକି…

ହେ ରାମ୍‌…

ପାଦର୍‌ ଧୁଏଲ୍‌ ଟିକେ ଦେତୁ ବଏଲେଁ ପାଏତିଁ ପରମ୍‌ ଧାମ୍‌… ହେ ରାମ୍‌… ହେ ରାମ୍‌… ॥୦॥ ଯେନ୍‌ ଧୁଏଲ୍‌ ପାଇ ପାଷାଣି ଅହଲ୍ୟା ଅଭିଶାପୁଁ ଗଲା…

ସରମ୍‌

ହରିଶ୍‌ଚନ୍ଦର୍‌ ରଜା ପାଲୁଥିଲେ ପର୍‌ଜା ମହାମନା ମହାଦାନୀ, ରଖି ଦୁଖୀର୍‌ ମାନ୍‌ ଦେଉଥିଲେ ଦାନ୍‌ ମଗ୍‌ତିରିର୍‌ ମନ୍‌ ଜାନି। ଅକାଲେଁ ବିକାଲେଁ ଯେ’ ଯେତେବେଲେଁ ଗୋଡ଼୍‌ ଭାଙ୍ଗି…

ମାମୁଁଘର୍‌

ସରଗ୍‌ନୁଁ ସୁନ୍ଦର୍ ଆଏ ମାମୁଁଘର୍ ଧର୍‌ତୀର୍ ଅମରାବତୀ, ଗହଗହ ମନ୍ ମହମହ ପନ୍ ଭରିଥିସି ଚାର୍‌ହିକୁତି ॥୧॥ ଯଦି ଅଜାବୁଢ଼ା ହେଇଥିବା ଘୁଡ଼ା ନାତି ଆଏ ଛତର୍‌ପତି,…

error: Content is protected !!