Tag: #Poem

       “ବର୍ଷା”      📝 ଦୁଇ ମନ ର କଥା……

“ବର୍ଷା” 📝 ଦୁଇ ମନ ର କଥା…… “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ସୁନୁଛୁ ସଜନୀ , ରଝୋ -ରଝୋ କରି ଦେଖ୍’ତ ବର୍ଷା ପାଏନ୍ ଚଲେଇ-ଚଲେଇ, କେତେ ମୁଇଁ ଚଳାବି…

ଦେବୀ

କେବେ କେବେ ଖୋଜୁଥାଏ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଫରକ୍ କାରଣ ମୋତେ ଜାଣିବା ଦିନଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଅବିକଳ ଏକ ବିଗ୍ରହ ଠିକ୍…

ଜୀବନ

ଇ ଜୀବନ ର ଗୁପା ଗୁନ୍ଦଲା ଭାଗ ଦଉଡ଼ ଭିତରେ ମୁଇଁ ଟି କେ ରହି ଯାଏସି, ଛନେ ଥାବେ ବସି ଯାଏସି, ନିଜର ଜୀବନ କେ…

error: Content is protected !!