ଦେଖ୍ ଜୀବନ୍ କେ
ଫଟୁ ଟେ ହେଇ ହସୁଛେ
ତ କେଭେ କେନ୍ତା
ଭାଗ୍ୟରେଖା ଭିତରେ ସର୍ପଟି ଶୁଇ ପଡିଛେ !!

ମନ୍ ଚାହି ରଙ୍ଗ୍ ରଚେଇ ପାରୁଥିଲେ
ହସୁଥିସି ସେ ଫଟୁ;
ଆର୍ ଠିକ୍ ରଙ୍ଗ୍ ଯୁଟେଇ ନେ ପାରୁଥିଲେ
ସବୁ ସେ ଭାଗ୍ୟର୍ ଦୋଷ୍ ।
@ ଆଶୁତୋଷ ମେହେର

Spread the love

By ASHUTOSH MEHER

Retd. Asst General Manager of SBI. Write in Sambalpuri/Koshli & Odia.Published one Sambalpuri/Koshali poem book.....ମନ ର ଫଗୁ ରଙ୍ଗ. Also one Odia poem book....ପ୍ରେମ ପଳାଶ ଫୁଲର

One thought on “ଜୀବନ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!