ହଜି ଯାଇ ଥିଲି ମୁଁ ଅଜଣା ଦେଶେ 

ଚାହିଁ ଥିଲି ଶେଷ

କବିତା ର ପଂକ୍ତି ଶେଷେ,

କୁହୁକ ହୃଦୟ ତାର 

ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଆସି ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ କୁହୁଡି ପାହାଡ ତଳେ

ପଥର ବି ପଡି ଥିଲା ଏ ଛାତିରେ 

କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ର ତାତି

ବାନ୍ଧି ଥିଲା ବସା 

ଅନେକ ଏକ ଏକ ସ୍ମୃତି 

ବାଟବଣା ପାଲଟଣା ଜାହାଜ ହେଇ 

ଦିଗ ଆଉ ଦିଗନ୍ତ ର ବିଚରଣ ସପ୍ନ 

ବାସ୍ତବ ର ଭୀବତ୍ସତା 

କରିଥିଲା ଭଗ୍ନ,

ଫେରି ବାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ସମୟ ଭି 

ଥିଲା ଭଙ୍ଗା ଡେଣା ର ଦୁର୍ବଳତା 

ବଜ୍ର ଶାଙ୍କୁଳି ବେଡି ଛିନ୍ନ 

ଲେଉଟା ବାଟ ଦନ୍ତୁରିତ

ତଥାପି, ଫେରିବାକୁ ହେବ ସପ୍ନ ର ଅନ୍ଧାର ରୁ 

ମାଟି ମୁକୁର ରେ 

ଆଙ୍କି ବାକୁ ହେବ ନିଜ ପ୍ରତିଛବି 

କିମ୍ବା ଛାଇସେଠି ପାଇଁ ତା ମୁଁ ଆଜି ଫେରନ୍ତା ବାଟୋଇ.

Spread the love

By Prashant Meher

Author by Nature, Multiple Awards Winner in Philosophy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!