କେବେ କେବେ ଖୋଜୁଥାଏ ମୁଁ

ମୋର ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଫରକ୍

କାରଣ ମୋତେ ଜାଣିବା ଦିନଠୁ ଶୁଣିଥିଲି

ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଅବିକଳ ଏକ ବିଗ୍ରହ

ଠିକ୍ ଦେବୀ ପରି ।

 

ପୃଥିବୀର ବୋଝ ପାଇଁ ମୋର ଆବିର୍ଭାବ

ପୃଥିବୀ ହୋଇ ଠିଆ ହେବା ହିଁ ମୋର ସଂଘର୍ଷ

ତାପରି ଫାଟିବା ହିଁ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

 

ସବୁକିଛି ମୋର ବୋଲି

କୋଟିକୋଟି କଙ୍କାଳ କୁ ପୁଙ୍ଗୁଳା ପିଠିରେ ନାଉକରି

ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ ପାଦରେ

ବାଟ ଫୁଙ୍କିଫୁଙ୍କି ଚାଲିବାକୁ ପଡେ

ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ

ଦଶଭୁଜରେ ଆୟୁଧ ସବୁ

ଆପେଆପେ ଖଞ୍ଜି ହୋଇପଡେ ।

 

ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଏବେ

ପରାଧ୍ୟେ ଆୟୁଧ

ବକ୍ଷରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ

ଆଖିରେ ସ୍ଵପ୍ନର ଆଖିଏ କଜ୍ଵଳ

ଆଉ ପାଦରେ

ଯୋଜନେ ରକ୍ତିମ ପଥର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ।

 

ତୋ ଆବାହନ ପାଇଁ

ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଆବାହିକା ମୁଁ

ଆବାହନ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର

ଆଉ ଏସବୁରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘୁରିବୁଲି

ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ

ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା

ଅମିମାଂସୀତ ଅଧ୍ୟାୟଟିଏ ମୁଁ

ମୁଁ ଦେବୀ ।

Spread the love

By Susmita Patel

ସୁସ୍ମିତା ପଟେଲ, କୁଚିଣ୍ଡା, ସମ୍ବଲପୁର ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଲେଖିଥିବା କିଛି ବହି .... ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସ୍ମୁତି (କବିତା ସଙ୍କଳନ), ଦୀପ ଯଦି ବହ୍ନି ହୁଏ, ଅନ୍ତହୀନ ପ୍ରତିକ୍ଷା (ଉପନ୍ୟାସ), ଡାଏରୀ(ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!